top of page
Gezondheid is topprioriteit

De gezondheid van werknemers binnen een bedrijf staat tegenwoordig steeds meer centraal. Verzuimkosten ten gevolge van stressklachten en lichamelijke klachten lopen in een hoog tempo op. Het is dan ook topprioriteit om preventief te investeren in vitaliteit, een gezonde leefstijl en daarmee een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat acht van de tien werkgevers mentale gezondheid als belangrijke indicator beschouwen voor het succes van het bedrijf. Vier van de tien Nederlandse bedrijven treffen daadwerkelijk preventiemaatregelen gericht op de mentale gezondheid van de werknemers, volgens ditzelfde onderzoek.

 

We durven met overtuiging te stellen dat het zich loont om preventief te investeren in een gezonde leefstijl en het lichamelijke én mentale welzijn van uw medewerkers zoals: beweging, voeding, leefstijl, stressmanagement, coaching en behandeling van lichamelijke en mentale klachten.

 

Stel uw eigen vitaliteitspakket samen, we bieden een breed scala aan mogelijkheden om uw bedrijf vitaler te maken.

 

In ons multidisciplinair centrum LEEF! kunnen we op verschillende manieren begeleiding geven. We doen dit door onder andere workshops en trainingen te geven zoals: workshops in gezonde leefstijl, workshops in intelligent bewegen, small group trainingen, individuele behandelsessies, stressmanagement en coaching bij ademhaling. Daarvoor hebben we specifieke abonnementen en samengestelde pakketten in het leven geroepen die besteed kunnen worden aan floating, massages, trainingen en workshops.

 

Op dit moment wordt er door ondernemingen steeds meer gebruik gemaakt van secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van gezondheidsbeloningen. Werknemers kunnen deze vervolgens besteden aan de eigen gezondheid, vanuit het bedrijfsbudget van de onderneming. Een abonnement voor floating bijvoorbeeld zou uit zo’n budget gefinancierd kunnen worden. Ook losse float sessies en combinaties met massages zijn mogelijk vanuit het bedrijfsbudget.

Floating Maastricht_workshops_bedrijven.

Heeft uw onderneming de beschikking over een budget voor gezondheid?

 

Vraag dan naar de mogelijkheden, we adviseren u graag.

bottom of page